วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คำชี้แจงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และแผนกิจกรรมการสอนทักษะวิทยาศสตร์(ป.6 ,ม.1-3)


ด่วนที่สุด.....(ทุกโรงเรียนในสพป.ลำปางเขต 1)การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และแผนกิจกรรมการสอนทักษะวิทยาศสตร์(ป.6 ,ม.1-3) หากโรงเรียนไม่เข้าใจการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และแผนกิจกรรมการสอนทักษะวิทยาศสตร์ ส่งเขต ตามที่ เขตได้ชี้แจงในการประชุมชี้แจงในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554 นั้น เขตได้ทำรายละเอียดชี้แจงการใช้งบประมาณ และการสรุปรายงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ พร้อม แผนการดำเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2554 ซึ่งเป็นปฏิทินกรอบแนวดำเนินการจัดกิจกรรมการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับสถานศึกษา และระดับเขต ทาง E-office ประมาณหน้า 3(http://202.143.173.94/eoffice_2554/Download/index.php?&page=3) และทาง E-network ในหน้า 7 เมื่อ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :JaruwanSaikumfu
หัวข้อข่าว : ชี้แจงการใช้งบประมาณ และการสรุปรายงานกิจกรรมการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ Download ไฟล์ ชี้แจงการใช้งบประมาณ และการสรุปรายงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ พร้อม แผนการดำเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2554 ซึ่งเป็นปฏิทินกรอบแนวดำเนินการจัดกิจกรรมการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และ ไฟล์ สำรวจปัญหาความต้องการในการพัฒนาการสอน วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555 ได้ที่ Website ของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ( http://school.obec.go.th/watpol/ ) หากท่านยังไม่ Download ไฟล์ คำชี้แจงมาอ่าน ก็จะปฏิบัติและะดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายจึงขอให้รีบดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยให้ Download ไฟล์กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ( http://school.obec.go.th/watpol/ )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น