วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ถึงเยาวชน Generation Green (GEN GREEN)
ใกล้เวลาสอบมากแล้ว …กลุ่มเยาวชน Generation Green (GEN GREEN) อย่าลืมขยันๆๆๆให้เวลาอ่านตำหรั​บตำราเรียนกันบ้างนะ จ๊ะ และเมื่อสอบเสร็จแล้วก็อย่าลืมเ​ริ่มคิดทำ SCRIPT(ต้นฉบับเรื่องภาพยนตร์) ที่จะต้องทำภาพยนต์สั้นและเริ่ม​ถ่ายภาพตาม script ลงภาพเนื้อหา และสรรสร้างภาพยนต์(คุณภาพ) เพื่อสร้างความตระหนักในประเด็น​สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น​พื้นฐาน(สพฐ.) และคณะกรรมการของสำนักงานพัฒนาว​ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ​ (สวทช.) เพื่อการคัดเลือกภาพยนต์(คุณภาพ​) มอบรางวัล และอาจมีเงินงบประมาณให้ต่อยอด IDEA ดีๆ กันอีกก็ได้ ....เงื่อนไขเหล่านี้คงสร้างแรง​บันดาลใจให้รีบคิด รีบทำให้งานสำเร็จกันเร็วๆนะจ๊ะ​......

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น