วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู : แรงเสียดทาน : การเคลื่อนที่ของวัตถุ อ.ลัดดาวัลย์ แสงสำลี รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี

Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู : แรงเสียดทาน : การเคลื่อนที่ของวัตถุ อ.ลัดดาวัลย์ แสงสำลี รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี
แรงเสียดทาน : การเคลื่อนที่ของวัตถุ อ.ลัดดาวัลย์ แสงสำลี รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ต้องฝึกให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการถามคำถามอยู่ตลอดเวลา และการนำสื่อที่สามารถใช้ได้รอบตัว นำมาใช้ในการสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ และการจัดกระบวนการศึกษาแบบกลุ่ม กับการวิจารณ์กิจกรรมกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อแตกประเด็นการคิดได้อย่างกว้างขวาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น