วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์(Nature of Science :NOS)และเทคโนโลยี ตอน 2

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์(Nature of Science :NOS)และเทคโนโลยี (ตอนที่ 2)
  Download   เอกสารของโครงการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ได้ที่สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Nature of Science :NOS)
http://scimath.obec.go.th/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=108:-1&catid=1:2011-08-31-07-45-48&Itemid=26


ประกอบด้วย
·  กิจกรรมกระดาษหลากสี    


·  กิจกรรมข้างขึ้นข้างแรม : PPT | VDO |    
·  กิจกรรม ลม : PPT | VDO1 | VDO2 | VDO3 |    
·  กิจกรรมของเล่นพื้นเมือง 
·  กิจกรรมลายนิ้วมือ
·  กิจกรรมผงปริศนา
·  กิจกรรมพันธุศาสตร์กับสังคม
·  กิจกรรมภาพลักษณ์ของวิทยาศาสตร์
·  กิจกรรมรอยปริศนากับฟอสซิล
·  คู่มือการดำเนินโครงการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (PPT)
·  คู่มือการดำเนินโครงการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (PDF)
·  คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
·  การออกแบบการจัดการเรียนรู้สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
·  แบบบันทึกกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ


 
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6N1hYR2JwSS1CUDg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6ZTF5N1lRYmtRQkE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6aHhaQXhLZmJkODA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6LUdYeGVPTVotOU0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6SHAzUTNaQ18zdE0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6eEp4TWt5UWZaRFU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6cjIwczgyZU1UeFE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6SFZnb3NTQjhMbXM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6bzIwSEFrenlHc1k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6dVlEbmtTVHROeHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6NGVYQzFiS2JwSHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6cU5aSFdhVjh4dE0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6X3B2TEZUMlIxYk0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6Vzk5SE1ucml5a0E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6eGRMQXFTSEpPMnM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6ZGZfaXcyWFVOSUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6UTllaVEzMXJ5ZHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6S0x0NjRDc1plNE0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6V21tMUhCZndRYXc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6bmZ0OHB3Rkg0ejg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6cmVBbzhISlBaSDQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6Wkx3dHN1aTVSS0E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6OTVaem0tM21lLWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6VWdjVmdnQldWUlk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwKyoz6EsZZ6VVNmaEkxbmZWM1U/edit?usp=sharing
 
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น