วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

Science Projects for Children
โครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก


Simple Science Experiments for Kids
การทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายสำหรับเด็ก
How to build a simple electric motor, plus how it works.


Simplest Electric Motor

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น