วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์(Nature of Science :NOS)และเทคโนโลยี

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์(Nature of Science :NOS)และเทคโนโลยี (ตอนที่ 1)
ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการคิดทางวิทยาศาสตร์ (ไฟล์ Powerpoint)
1. Colourful paper(กิจกรรมกระดาษหลากสี)
2. Finger_Print(กิจกรรมลายนิ้วมือ)
3. NOS_PD_Project(โครงการการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. Secret_Powder ( )
5. Wind Maker (ลม)
6. การออกแบบกิจกรรม การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
7. กิจกรรมของเล่นพื้นเมือง (บั้งโพล๊ะ )
8. แบบบันทึกกิจกรรม NOS
9. รอยปริศนากับFossil
    Download files ทั้ง 9 กิจกรรม ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/497133500368099/

ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการคิดทางวิทยาศาสตร์ (ไฟล์ Clip Video)

1. 1 clip vdo weather2 - YouTube

 
2 ลมมรสุม - YouTube
 
 
3การพยากรณ์อากาศ - YouTube

 
 
ลำดับที่ 1 Phases of the Moon 3D animation
 ลำดับที่ 2 Places for Observers
 
 
ลำดับที่ 3 Map Phases of the Moon
 

 
ลำดับที่ 4 moon rotation เพิ่มเติม
 
 
วิธีพับผ้า - YouTube
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น